Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Постоянни комисии

към Общински съвет-Тополовград за мандат 2023-2027 година

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол

Председател: Антоанета Славова Палазова

Секретар: Мариана Костова Костова

Членове:

Коста Ташев Стойчев

Васил Иванов Сяров

Светла Георгиева Михайлова

2. Постоянна комисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, туризъм, младежки дейности, вероизповедания и спорт.

Председател: Мариана Костова Костов

Секретар: Петър Златев Янчев

Членове:

Костадин Лазаров Минчев

Атанас Димитров Анастасов

Панайот Иванов Тончев

3. Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, опазване на околната среда, благоустрояване, комунални дейности, обществен ред и сигурност, местно самоуправление и регионална политика, земеделие и гори.

Председател: Коста Ташев Стойчев

Секретар: Станислав Иванов Димов

Членове:

Банко Димитров Банков

Пламен Минчев Минчев

Васил Иванов Сяров