Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Постоянни комисии

към Общински съвет-Тополовград за мандат 2019-2023година

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол.

Членове:

1.Васил Иванов Сяров
2.Коста Ташев Стойчев
3.Катя Гешева Господинова
4.Кера Иванова Спирова
5.Красимир Вълков Иванов

Председател: Васил Иванов Сяров
Секретар: Катя Гешева Господинова

2. Комисия по образование, младежки дейности, вероизповедания и спорт

Членове:

1.Митко Лазаров Батчев
2.Атанас Димитров Анастасов
3.Борис Христов Борисов
4.Васил Иванов Сяров
5.Тодор Димитров Коджаманов

Председател: Митко Лазаров Батчев
Секретар: Тодор Димитров Коджаманов

3. Постоянна комисия по култура, здравеопазване, социална политика и туризъм.

Членове:
1.Кера Иванова Спирова
2.Петър Златев Янчев
3.Светла Георгиева Михайлова
4.Митко Лазаров Батчев
5.Наско Ангелов Стоянов

Председател: Кера Иванова Спирова
Секретар: Петър Златев Янчев

4. Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа,транспорт, опазване на околната среда, благоустрояване и комунални дейности.

Членове:

1.Наско Ангелов Стоянов
2.Васил Иванов Сяров
3.Тодор Димитров Коджаманов
4.Добромира Димитрова Николова
5.Катя Гешева Господинова

Председател: Наско Ангелов Стоянов
Секретар: Васил Иванов Сяров

 5. Постоянна комисия по обществен ред и сигурност, местно самоуправление и регионална политика, земеделие и гори.

 Членове:

  1. .Янко Атанасов Илиев
  2. Светла Георгиева Михайлова
  3. Банко Димитров Банков
  4. Силвия Георгиева Георгиева
  5. Тодор Димитров Коджаманов

   Председател: Янко Атанасов Илиев

   Секретар: Светла Георгиева Михайлова