Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Покана за публично обсъждане на проект за Бюджет 2021 На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси

Покана за публично обсъждане на проект за Бюджет 2021

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси,

             КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

 кани жителите на общината и представители на бизнеса на 05.02.2021г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет Тополовград – 3 етаж в сградата на общинска администрация на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2021г.

       Уважаеми съграждани, предстои приемането на бюджета на общината за 2021г. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.

          Дневен ред на обсъждането:

        – Представяне на проекта за общински бюджет за 2021г.

        – Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

        – Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта и   представянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет Тополовград.

       Мнения, препоръки и становища по темата за обсъждане могат да се изпращат на електронната поща  на общината :oba_top.grad@abv.bg , както и в деловодството на Общинска администрация Тополовград.

       Заинтересованите предварително могат да се запознаят с проекта за бюджет от 08.12.2020г. на интернет страницата на Община Тополовград  www.topolovgrad.bg