Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Питане от общ.съветник Пламен Минчев на заседание на ОбС-Тополовград, проведено на 30.04.2024 година.

Община Тополовград санкционирана ли е да възстановява суми по европейски програми и проекти? Ако е санкционирана по европейски програми и проекти, това решение или тези действия обжалвани ли са пред съд, пред български съд? Съответно ако са обжалвани влезли ли са в сила тези решения и какви са сумите, които са влезли в сила за възстановяване по тези европейски програми?