Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Питане от общ.съветник Пламен Минчев на заседание на ОбС-Тополовград, проведено на 30.04.2024 година.

Предприети ли са действия по решение №69 по т.3 от Дневния ред на заседание на ОбС-Тополовград на16.02.2024 г.?