Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Отчети

(В изпълнение на изискванията на чл.133,ал.4 от ЗПФ)

2021г.


2020г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.12.2020г.

Отчет за изпълнението на бюджета-четвърто тримесечие 2020г.


2019г.


2018г.


2017г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.03.2017г.


2016г.


2015г.