Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Отвори врати „Детски кът“

 ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

 ОБЛАСТ ХАСКОВО

Отвори врати „Детски кът“

От 26.07.2021 г. отвори врати „Детски кът“, създаден по проект „Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград” по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“. Проектът е насочен към осигуряване на почасови грижи за децата на служителите в община Тополовград.

Детският кът е позициониран в Североизточното крило на втори етаж на общинска сграда/бивша детска ясла, предоставен за ползване по проекта. В помещение са обособени отделни зони за работа на назначените възпитатели с различните възрастови групи. Осигурено е необходимото обзавеждане и оборудване на помещението за полагане на почасови грижи за деца. За създаване на приятна среда за децата и осигуряване на ежедневни интересни занимания, бяха закупени детски масички, столчета, игри, пъзели, дъски за рисуване, игри за малки и големи – конструктори, магнити, комплекти за рисуване – флумастери, моливи, бои, пластилини, книжки, енциклопедии и др.

Създаването на детския кът ще подпомогне родителите в грижите за децата им, като по този начин ще допринесе за тяхната по-добра професионална реализация, а от друга страна ще повиши производителността на труда в общината, като се намали броя на закъсненията и отсъствията от работа и се повиши мотивацията на заетите лица (родители), а всичко това резултира в по-качествена заетост.

Заповядайте при нас !


BG05M9OP001-1.096 “Детски кътове” 

Проект:„Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград “

Договор№ BG05M9OP001-1.096-0018-C01

Процедурата се осъществява с подкрепата на Европейския социален фонд