Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, ЧИТАЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1894“ гр. ТОПОЛОВГРАД И СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ОРГАНИЗИРАТ ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „САКАРСКИ ШЕПОТИ“ – ТОПОЛОВГРАД 2024

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
ЧИТАЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1894“ гр. ТОПОЛОВГРАД
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ
ОРГАНИЗИРАТ
ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
„САКАРСКИ ШЕПОТИ“ – ТОПОЛОВГРАД 2024

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА:

НАЦИОНАЛНИЯТ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „САКАРСКИ ШЕПОТИ“ – ТОПОЛОВГРАД се провежда в навечерието на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и Ден на Тополовград. Конкурсът е включен в Културния календар на Община Тополовград.

1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.1.Конкурсът е анонимен, на свободна тема.
1.2.Възраст на участниците: автори, навършили 18 години.
1.3.Участие могат да вземат автори с творби, непубликувани под каквато и да е форма към крайната дата на кандидатстване.
1.4.Всеки автор изпраща имейл, съдържащ не повече от 1 /едно/ поетично произведение на електронен адрес: topolovgrad_poeti@abv.bg
1.5.Писмата (имейлите) трябва да съдържат заглавие, относно „За конкурса” и два прикачени файла: единият – със стихотворението, другият – с личните данни на участника (три имена, дата, месец и година на раждане, пощенски адрес, телефон, e-mail).

2. В КОНКУРСА НЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ

2.1.Членове на конкурсното жури, администраторите на конкурса.
2.2.Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които влизат в противоречие с общоприетите морални норми.
2.3.До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

3. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

3.1.Творби за участие ще се приемат до 24.00 часа на 15 април 2024 год.
3.2.Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на 11 май 2024 г. на тържествена церемония, която ще се състои в Малкия салон на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1894“-Тополовград.

4. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

4.1.Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури, съставено от известни съвременни български поети, членове на СБП, което ще обяви лауреатите и победителя на два етапа.
– На 25 април 2024 година журито ще обяви списък с десетте номинирани за наградата автори, който ще бъде оповестен на сайта на Община Тополовград.
– Победителят ще бъде излъчен на 11 май, 2024 година след рецитал на десетте номинирани автори пред журито и публика, който ще се проведе в Малкия салон на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1894“-Тополовград.
4.2.Всички разходи на номинираните автори – участници в рецитала, както и на гостуващите поети, в това число за пътни, храна и нощувка са за тяхна сметка.

5. НАГРАДИ

5.1.Предвиждат се следните награди, връчени на тържествената церемония на 11 май, 2024 година:
ГОЛЯМА НАГРАДА – статуетка, диплом, парична награда
ПЪРВА НАГРАДА – плакет, диплом, парична награда
ВТОРА НАГРАДА – плакет, диплом, парична награда
ТРЕТА НАГРАДА – плакет, диплом, парична награда
ОСТАНАЛИТЕ НОМИНИРАНИ АВТОРИ ПОЛУЧАВАТ плакет и грамота за участие във втори етап
ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ:
– НАЙ-МЛАД АВТОР – плакет, диплом, парична награда

– НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР ОТ ТОПОЛОВГРАД – плакет, диплом, парична награда

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ПОЛУЧАВАТ ГРАМОТА ЗА УЧАСТИЕ.
5.2.Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

6. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

6.1.Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за защита на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.
6.2.Собствениците на творбите дават съгласието си Община Тополовград да използва неговото/нейното/ име в публичните съобщения, свързани с конкурса.

7. ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА КОНКУРСА

7.1.С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.
7.2.Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента.

8. ДРУГИ

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.