Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Община Тополовград уведомява, че до 30 април 2021г. можете да платите данъците си с отстъпка

Предплатилите за цялата година данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства ползват 5% отстъпка, припомнят от отдел „ФСДБМДТ“ към Община Тополовград. Без отстъпката плащането става на две равни вноски: първата – до 30.06.2021г., а втора – до 31.10.2021 г.

Дължимите суми могат да се заплатят на касите на отдел „Финансово-счетоводна дейност, бюджет и местни данъци и такси”, в общината, пл. Освобождение №1, ст.17 , на касите на Easypay в цялата страна или чрез банков превод по банковата сметка на Община Тополовград –   Банка “ДСК” –Тополовград     IBAN BG61STSA93008400942400 , код BIC – STSABGSF

Кодовете за вид плащане в пощенските станции на „Български пощи“ЕАД и в кметствата са :

Патентен данък – 44 14 00

Данък върху недвижимите имоти – 44 21 00

Такса за битови отпадъци – 44 24 00

Данък върху превозните средства – 44 23 00

Туристически данък – 44 28 00

Напомняме, че съгласно нормативната уредба, задълженията за съответния местен налог се погасяват по реда на възникването им, тоест за заплащане на текущи задължения следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени.

Информация за размера на задълженията можете да получите на гишетата на отдел „Финансово счетоводна дейност, бюджет, местни данъци и такси” и на телефони: 0470/54652 и 0470/52142.