Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Община Тополовград стартира изпълнението на проект „Укрепване на общинския капацитет на община Тополовград“

                      МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА                          

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Община Тополовград стартира изпълнението на проект „Укрепване на общинския капацитет на община Тополовград“

От 01.02.2023 г. в Община Тополовград стартира изпълнението на проект BG05SFPR002-2002 „Укрепване на общинския капацитет на община Тополовград” по програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Целта на проекта е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Община Тополовград. Предоставянето на интегрирана подкрепа от общините в изпълнение на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за личната помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни.

По процедурата ще бъдат наети на 8 часов работен ден 2 лица на длъжност “Сътрудник социални дейности”.

Бюджетът на проекта е 43 761.00 лв.

Проектът ще се изпълнява 7 месеца, считано от 01.02.2023