Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Община Тополовград сключи договор с изпълнител за доставка на нов лекотоварен автомобил по Проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Тополовград“

Община Тополовград сключи договор с изпълнител за доставка на нов лекотоварен автомобил по Проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Тополовград“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика

През месец Март 2023 г. Община Тополовград  обяви обществена поръчка за доставка чрез процедура Публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на нов лекотоварен автомобил за разнос на Топъл обяд във връзка с реализиране на проект: „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Тополовград“.

В обявената процедурата проявиха интерес три фирми. Комисията, назначена за   подбор на офертите на участниците, избраха за изпълнител „Рив комерс ауто“ ЕООД, гр.София.  На 18.05.2023 г. е сключен договор за доставка на нов лекотоварен автомобил марка „Рено“, модел „Екпрес Ван“.

След доставяне на автомобила  ще се подобри услугата по  разнос на храна до потребителите на услугата „Топъл обяд“ на територията на община Тополовград и транспортната база на Домашен социален патронаж, което ще осигури  една  по-бърза и ефективна социална услуга.