Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Община Тополовград провежда кампания по раздаване на безплатни платнени торби за пазаруване на гражданите и насърчаване на тяхното използване

   Община Тополовград провежда кампания по раздаване на безплатни платнени торби за пазаруване на гражданите и насърчаване на тяхното използване. Също така разяснява предназначението на кафявите кофи, разположени на възлови места в града и се обръщаме към  всички жителите на град  Тополовград, с молба, да използват кафявите кофи само за  биоразградим отпадък, което ще позволи неговото компостиране на територията на община Тополовград.  Внимание се обръща и на ползите  от компостиране, а именно:  

  • Подпомага отглеждането на здрави плодове и зеленчуци;
  • Намалява градинските и домакинските отпадъци;
  • Отклонява материали от сметищата – остатъците от храна и боклука от двора представляват от 20 до 30 % от отпадъците на депото;
  • Превръща отпадъците в много полезен материал и подобрител на почвата;
  • Повишава способността на почвата да задържа водата;
  • Подпомага изпълнението на изискванията и целите за ограничаване на количеството депонирани битови биоразградими отпадъци.
  • Изпълнението на целите заложени в Европейското и Националното законодателство за ограничаване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци

Кампаниите се провеждат в  близост до супермаркет „Карамфил“  и супермаркет „Ореха“ и всеки, който желае ще има възможност да се запознае с материалите и да получи платнена торба.

Дейността са изпълнява по проект: BG16M1OP002-2.009-0031-C01 „ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА“ ОКОЛНА СРЕДА“ 2014 – 2020 ГОДИНА