Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД ПОЛУЧИ ПОЧЕТЕН ЗНАК ОТ СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

По повод 100-годишния юбилей на Съюза на слепите в България, Община Тополовград бе удостоен с почетен знак за приноса и подкрепата към организацията и социалното приобщаване на незрящите хора.

Отличието бе връчено от председателя на Териториалната организация на дружеството Пенка Добрева при среща с кмета на Община Тополовград г-н Божин Божинов. От името на Сдружението тя изказа благодарност за подкрепата и съдействието от страна на Община Тополовград, насочени към социалното приобщаване на хората със сензорни увреждания.

Съюзът на слепите в България (ССБ) е създаден през 1921г, а в Тополовград – през 1981г. Дейността на Сдружението е насочена към защита на правата на хората със зрителни увреждания и тяхното социално приобщаване. На територията на цялата страна дейност осъществяват 15 регионални и 96 териториални организации.