Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Община Тополовград подписа договор за БФП за изпълнение на Проект „Грижа в дома в община Тополовград“, по процедура BG05SFPR002-2.001- “Грижа в дома”, по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“.