Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОбС – Обявления

Съобщение по адм.дело №249/2023 г. по описа на ЯАС /публикувано на 13.11.2023 година/

Решение 174/09.11.2023г. на Административен съд-Ямбол, по адм.дело №249/2023г. по описа на ЯАС, публикувано на 13.11.2023 година

  • ВАЖНО: Във връзка с ПОКАНА относто: Публично изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на община Тополовград и на Общинския дълг към 31.12.2022 година, което ще се проведе на 29.08.2023г. от 10.00 часа, Ви уведомявам, че часа на публичното обсъждане се променя на 15.00 часа на същата дата, в залата на Общински съвет-Тополовград, в сградата на община Тополовград. – публикувано на 25.08.2023 година

адв.ПЛАМЕН МИНЧЕВ, Председател на ОбС-Тополовград

ПОКАНА относто: Публично изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на община Тополовград и на Общинския дълг към 31.12.2022 година – публикувана на 21.08.2023 година