Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

На 28.06.2021 г., бе проведена официална церемония по откриване на оборудвана и ремонтирана зала в Центъра за Култура и Изкуства, гр. Бююккъръщаран, Р. Турция

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПРОЕКТ CB005.2.21.083

 На 28.06.2021 г., бе проведена официална церемония по откриване на оборудвана и ремонтирана зала в Центъра за Култура и Изкуства, гр. Бююккъръщаран, Р. Турция. Ремонтирана и модерно оборудвана зала е резултат на успешно реализирани дейности по проект “Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство”, реф. № CB005.2.21.083, в който Община Тополовград е водещ партньор. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция, CCI No 2014TC16I5CB005, Договор за БФП № РД-02-29-274/20.11.2019. Община Тополовград изпълнява проектa в партньорство с Община Бююккъръщаран, Р. Турция.

 Ръководството на община Тополовград присъства на бляскава церемония по случай повода. Гости на официалното събитие бяха освен кметове на турски общини, депутати, известни лекари и дарители за развитие на деца със специални образователни потребности.

 Наситена с много емоции, песни и танци премина вечерта. На откриването за първи път бе прожектиран филм на деца със специални образователни потребности, който развълнува многобройната публика. Децата участваха със семействата си на събитието. В допълнение, известни актьори, певци и модни дизайнери придадоха блясък на нощта.

 Следващото мероприятие по проекта се предвижда да се реализира в гр. Тополовград, на тържествено откриване на ремонтираната по проекта сградата на Читалище “Св. Св. Кирил и Методий – 1894” – Тополовград.

 Целта на проекта е да се повиши туристическата привлекателност на трансграничния район на Бююккъръщаран и Тополовград чрез по-добро използване на културното наследство и свързаната инфраструктура. Специфичните цели на проекта са подобряване на условията и инфраструктурата, свързана с културен туризъм.

 Целевите групи, които ще бъдат засегнати от проекта са жители на Община Тополовград (10572 жители) и Община Бююккъръщаран (5924 жители), посетители на културни събития в Бююккъръщаран (10000 души) и посетители на читалището в Тополовград – 6000 души (включително участници в събития и практикуващи артисти и клубове), общинска администрация (Тополовград – 177 души, Бююккъръщаран – 87 души), служители на читалището в Тополовград – 11 души.

Продължителност на проекта: 24 месеца

Начална дата: 21.11.2019

Крайна дата: 20.11.2021

Общ бюджет: 419 332.70 Евро

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Тополовград и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.

turcia 1-21
turcia 2-21
turcia 3-21
turcia 4-21
turcia 5-21
turcia 6-21
turcia 7-21
turcia 8-21
turcia 9-21