Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Местни данъци и такси

ДЕКЛАРАЦИИ


Проверка на задължения  за местни данъци и такси към Община Тополовград

Начини за вход в системата за граждани:

1.Вход с ПИК код на НАП;

2. Вход с цифров сертификат /електронен подпис/;

3.Вход с ЕГН, входящ документ № и дата на документа.


НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Дължимите местни данъци и такси може да платите :

  • Касово – в паричния салон на  „ Местни данъци и такси “  на  адрес: гр. Тополовград, пл.“ Освобождение“ № 1
    Работно време за плащания  : от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.
  • По банков път и чрез посредници -ИЗИПЕЙ

Име на банката: Банка „ДСК“ – Тополовград

IBAN BG61STSA93008400942400    код BIC – STSABGSF

Код вид плащане

442100 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

442300 ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

441400 ОКОНЧ.ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН ДАНЪК

442800 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

448001 ТАКСА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

448007 ТАКСА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

442500 ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ

446500 ГЛОБИ

ЗАБЕЛЕЖКА: Лихвите по местни данъци и такси се внасят / превеждат по съответния код за вид плащане на главницата .


Адрес на „МДТ” – Община Тополовград , където се подават документите и се извършват услугите :

гр.Тополовград, пл.“ Освобождение“ № 1

Тел. за връзка : 0470/52142, 0470/54652

Адрес на ел. поща : topolovgrad_mdt@abv.bg

Работно време за обслужване на клиентите : 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Работно време за приемане на плащания : 8:00 ч.  до  12:00 ч. и от 13:00 ч. до16:30 ч.

Плащания на услугите се извършва в брой , чрез ПОС терминални устройства, по банков път и чрез посредник -ИЗИПЕЙ.