Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Здравни заведения

Болнични заведения – 1 СБАЛВБ – Тополовград

„СБАЛВБ-Тополовград” ЕООД е единственото здравно заведение за болнична помощ в общината. Пазарът на медицински услуги е само в рамките на община Тополовград. Структурирана е по ЗЛЗ като специализирана болница за активно лечение. Разкрито е 1 клинично отделение с 20 легла. Към болницата има обособени: клинична лаболатория и кабинет за образна диагностика.

В детската градина и училищата в Тополовград функционират здравни кабинети, чиято дейност се осъществява от медицински специалисти – медицински сестри и включва профилактика и промоция на здравето, както и обслужване на спешните състояния до пристигане екип на центъра за спешна медицинска помощ. В детските градини в общината работи и консултант по здравословно хранене, който организира и следи за здравословното хранене на децата.

Спешната медицинска помощ в община Тополовград се осъществява от филиал за спешна медицинска помощ на пряко подчинение, методиране и организация от ЦСМП гр. Хасково. Филиалът се консултира денонощно от специалистите на „Специализирана болница за активно лечение по вътрешни болести (СБАЛВБ) -Тополовград” ЕООД.