Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Заявяване на административни услуги

Административните услуги могат да бъдат заявени по един от следните начини:

Чрез подаване заявление на място в Центъра за информация и услуги на граждани и фирми в сградата на Община Тополовград, гр. Тополовград, пл. „Освобождение“ № 1;

Изпращане на заявление по образец чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. Тополовград  п.к.6560 , пл. „Освобождение“ № 1, Община Тополовград;

Изпращане на заявление по образец, подписано с КЕП чрез Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ.

Възможни начини за заплащане на административни услуги и получаване на готовия документ:

Заплащане:

На гише в „Център за информация и услуги“ в брой;

На гише в „Център за информация и услуги“ с банкова карта-ПОС терминал;

По банков път по сметка на Община Тополовград :

Банка ДСК, клон Тополовград

               IBAN:BG61STSA93008400942400

               BIC: STSABGSF

        

Получаване на готовия документ:

  • В „Център за информация и услуги“  на граждани и фирми на Община Тополовград;
  • чрез лицензиран пощенски оператор;
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване.