Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Защита на личните данни

 

    ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА – ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Наименование:

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Седалище и адрес на управление:

гр.Тополовград, пл.“Освобождение“ № 1

Данни за кореспонденция:

гр.Тополовград, п.код:6560, пл.“Освобождение“ № 1

Телефон:

0470 52280

ФАКС:

047054157

e-mail:

oba_top.grad@abv.bg

Web site:

 https://www.topolovgrad.bg

     Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име,фамилия:

Мариана Венциславова Стоянова

Данни за кореспонденция:

гр.Тополовград, п.код:6560, пл.“Освобождение“ № 1

Телефон:

0470 52280, 0897066393

ФАКС:

047054157

e-mail:

oba_top.grad@abv.bg, zld_topolovgrad@abv.bg

Web site:

Новини

Комисия за защита на личните данни