Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Електронни услуги

Електронни административни услуги

Заявяването на електронни административни услуги се извършва чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги.

Всички услуги, предоставяни от Общинска администрация – Тополовград са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/uslugi/obshtina?mId=493

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

1.Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

2.Притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.

3.Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

Ако отговаряте на горните изисквания може да продължите към използването на електронните услуги, предоставяни от Община Тополовград.

Заявяване на услугата:

1.Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.

2.Съхранете електронната форма на вашия компютър.

3.Отворете формата с Adobe Reader.

4.Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.

5.Попълнете полетата във формата.

6.След попълване на полето дата, натиснете бутон „Приключи“.

7.Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.

8.След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация – Тополовград.

Възможни начини за заплащане на административни услуги и получаване на готовия документ:

Заплащане:

На гише в „Център за информация и услуги“ в брой;

На гише в „Център за информация и услуги“ с банкова карта-ПОС терминал;

По банков път по сметка на Община Тополовград :

Банка ДСК, клон Тополовград

               IBAN:BG61STSA93008400942400

               BIC: STSABGSF

        

Заплащането на заявена електронна административна услуга се извършва чрез Портал за електронни плащания;

Получаване на готовия документ:

  • В „Център за информация и услуги“  на граждани и фирми на Община Тополовград;
  • чрез лицензиран пощенски оператор;
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Проверка на задължения  за местни данъци и такси към Община Тополовград

Начини за вход в системата за граждани:

1.Вход с ПИК код на НАП;

2. Вход с цифров сертификат /електронен подпис/;

3.Вход с ЕГН, входящ документ № и дата на документа.