Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Екип на Община Тополовград участва в тридневна конференцията за Зеления пояс от 13 до 16 май 2024 г.

 

Екип на Община Тополовград участва в тридневна конференцията за Зеления пояс от 13 до 16 май 2024 г. Идеята на срещата е да се осигури повече сила за Европейския зелен пояс чрез свързване на хората и създаване на устойчиви дългосрочни перспективи. Конференцията се проведе на територията на Област Хасково.

На срещата бяха представени 12 успешно изпълнени проекти, финансирани по BESTBelt. Резюме на своите инвестиции представиха организации от държавите България, Сърбия, Турция, Черна гора, Словения, Гърция, Македония, Румъния, представители на Българското  дружество за защита на птиците и ръководителите на програмата от Германия.

Участниците от различните държави споделиха опит, обсъдиха нови инициативи и идеи.

Община Тополовград представи своя реализиран проект, изпълнен съвместно с Българска фондация Биоразнообразие – “Микровлажните зони – извор на живот за дивата природа и хората”, финансиран от Европейския съюз и EuroNatur,  EuroNatur, като председател на Европейския зелен пояс Асоциацията (EGBA).

Участниците в Балканската конференция посетиха град Тополовград, общинска администрация и местата, облагородени и възстановени, като резултат от изпълнението на проекта. Гостите бяха посрещнати с най-българския поздрав – фолклорни мотиви, хляб и сол.

Красимира Атанасова, Зам.  Кмет на Община Тополовград, благодари на ръководителите на програмната за възможността, Община Тополовград да бъде  част от BESTBelt и сподели намерения за общи бъдещи инициативи.

Делегацията стана свидетел на това как, връщайки животворната течност  в две от най-близко разположените чешми до Тополовградското село Орешник – Върбовата и Гробищната, местата около тях се  превърнаха в предпочитано място за отдих и почивка сред природата. Чешмите и временните микро влажни зони, които се образуват край тях са ключови места за много видове насекоми, птици, земноводни. Богатото биоразнообразие пък означава богата и стабилна среда на живот за нас – хората. Тъкмо затова, проектът, посветен на възстановяване на микро влажни зони край с. Орешник, стартира с работа по точно тези чешми.

Още една изключително важна чешма за местното население бе възстановена – Куртева чешма. Тези чешми са в полза на хората, животновъдството и туризма, изключително  важни и за биоразнообразието. Коритата на чешмите, малките поточета и временни езерца покрай тях представляват микро-хабитати, които са жизнено важни за голям брой растения, насекоми, земноводни, птици.

След посещение на чешмите в Тополовградско, групата потегли на обиколка из Сакар планина, където се наслади на уникалните културни ландшафти и множество застрашени растителни и животински видове, като царския орел, който може да бъде наблюдаван над хълмовете на Сакар планина, разположена на българо-турската границата.