Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ДПЛПР

Дом за пълнолетни лица с психични разстройства- с. Радовец

 Социално заведение, с делегирана от държавата дейност. Специализирана институция, разкрита през 1965 година с дългогодишен опит в предоставянето на социални услуги на мъже с психични разстройства. Услугата е делегирана от държавата дейност с капацитет 75 места, който е напълно усвоен. Настанени са 75 мъже на възраст над 30 години. Комплексът от социални услуги, предлагани в дома има за цел да подготвя и  подпомага  настанените лица за реинтеграция в обществото, т.е да се научат да водят самостоятелен начин на живот. Домът се намира на 30 км от общинския център и е разположен в гориста местност на 2 км. северно от самото село. Теренът е горски фонд, а сградите са общинска собственост. В ДПЛПР са настанени мъже с психични разстройства от цялата страна.