Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

„Детски кът“ посреща децата на служителите от Община Тополовград

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

ОБЛАСТ ХАСКОВО


„Детски кът“  посреща децата на служителите от Община Тополовград

  От 26.07.2021 г. обученият персонал на „Детски кът“, създаден по проект „Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград” по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“, посреща  децата на служителите от Община Тополовград.  Проектът е насочен към осигуряване на почасови грижи за децата на служителите в община Тополовград.

  В новосъздадения Детски кът са обособени отделни зони за деца от различните възрастови групи. Създадена е приятна среда за работа на децата, осигурявайки им  ежедневни интересни занимания. Удобства на децата създава закупеното по проекта  детско оборудване. Малчуганите сe радват на интересни игри, пъзели, конструктори, магнити, комплекти за рисуване – флумастери, моливи, бои, пластилини, книжки, енциклопедии и др.

  Посредством изпълнението на проекта на работещите родители, ще се гарантира осигурена грижа за техните деца, дори при настъпване на извънредни обстоятелства. Изпълнението на дейностите по проекта ще подпомогне родителите в грижите за децата им, като по този начин ще допринесе за тяхната по-добра професионална реализация, а от друга страна ще повиши производителността на труда в общината, като се намали броя на закъсненията и отсъствията от работа и се повиши мотивацията на заетите лица (родители), а всичко това резултира в по-качествена заетост. Проектът ще осигури правата на родителите до подходящ достъп до услуги за полагане на грижи за децата им чрез прилагане на допълващи мерки към формалната система на предучилищното и училищното образование.

  Общият размер на финансовата помощ за реализиране на гореописаната инвестиция  е 149 800,00 лв.  Срок за изпълнение – 14 месеца.


BG05M9OP001-1.096 “Детски кътове” 
Проект:„Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград 
Договор№ BG05M9OP001-1.096-0018-C01
Процедурата се осъществява с подкрепата на Европейския социален фонд

Заповядайте при нас !