Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Детски градини

В община Тополовград функционира една Целодневна детска градина „Щастливо детство“ – гр. Тополовград.

Към Детска градина „Щастливо детство“ – гр. Тополовград работи и една детска ясла с капацитет 17 места.

Детска градина „Щастливо детство“ – гр. Тополовград има групи в селата Хлябово, Орешник, Устрем, Радовец и Синапово.

Към НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Тополовград функционира една полудневна детска група с 20 деца.