Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

В община Тополовград продължават дейностите по проект BG05M9OP001-6.002-0001 „Патронажна грижа + в община Тополовград“

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРAТИВНА ПРОГРАМА

“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”2014-2020


  В община Тополовград продължават дейностите по проект BG05M9OP001-6.002-0001 „Патронажна грижа + в община Тополовград“.

  Проектът се осъществява по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

  С „Патронажна грижа + в община Тополовград“ се дава възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради COVID-19.

  Те могат да разчитат на екипа на „Патронажна грижа + в община Тополовград“ за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки (със средства на потребителите), съдействие за неотложни административни услуги, както и медицински услуги, недублиращи тези, предоставяни от НЗОК (мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.); психологическа подкрепа и др.

  По проекта се създават и възможности за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, с цел превенция от заразяване с коронавирус.

  Проектът е на стойност 208 099.54 лв. и е с продължителност 12 месеца – до м. декември 2021 г.

  При необходимост от включване кандидат-потребителите могат да заявяват желание всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа, на телефон: 0888722798 – Божана Георгиева, Мариана Стоянова или на място в Център за активно включване, с адрес гр. Тополовград, пл. „Освобождение“ № 3.


Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,  

приоритетна ос 6"Подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и подготовка 

за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“", процедура за изпълнение 

на проект BG05M9OP001-6.002-0001 "Патронажна грижа + в община Тополовград"