Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Важно съобщение от “ВиК”ЕООД гр.Хасково

В изпълнение на предписание с № 273/04.11.2021г. на РЗИ гр. Хасково относно установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели по показател Естествен уран в община Тополовград – село Княжево и село Синапово.

„Вик“ ЕООД гр.Хасково предприе следните действия:

  1. Уведоми населението на село Княжево и село Синапово – община Тополовград да преустанови ползването на питейната вода за питейни нужди и приготвяне на храна до отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на водата за питейно-битови нужди.
  2. Осигурени са водоноски с изследвана вода от 06.11.2021г.,които са разпределени в следните пунктове:
  • В центъра на село Княжево (до кметството) от 9:30ч. до 12:30ч.
  • В центъра на село Синапово (до кметството) от 13:00ч. до 16:00ч.