Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Бюджет

(В изпълнение на изискванията на чл.133,ал.4 от ЗПФ)


 

Бюджет 2023г.и Решение № 608 по т.2 от дневния ред/08.09.2023г. (публикувано:15.09.2023г.)